L’objecte de la convocatòria és donar suport a projectes que contribueixin de forma substancial a millorar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials del sector del tèxtil i de la moda, millorant la competitivitat i innovació del teixit industrial en el marc d’una economia circular.  

S’inclouen dins d’aquesta convocatòria els projectes detallats a l’Annex I  de la convocatòria, que enumera diferents tipus de productes tèxtils, calçat i complements, en qualsevol dels estats del procés productiu (brut, semielaborat, elaborat, semimanufacturat, manufacturat, semiconfeccionat o confeccionat), així com les matèries primes, productes intermedis i residus. 

Actuacions subvencionables:  

Seran subvencionables les actuacions que, en els sectors del tèxtil i la moda i del plàstic, redueixin el consum de matèries primeres verges, redueixin la generació de residus i/o millorin la gestió de residus, contribuint de forma substancial a la transició cap a una economia circular en una de les següents categories:  

  • Recerca i desenvolupament  
  • Digitalització per a innovar en matèria de processos i organització  
  • Increment del nivell de protecció mediambiental de l’entitat beneficiària receptora de l’ajut  
  • Millora de la gestió de residus procedents de tercers  

No seran actuacions subvencionables aquelles inversions destinades a l’adequació a la normativa europea en matèria de protecció ambiental en vigor o destinada a l’adequació de normativa europea adoptada però que encara no estigui en vigor.

Termini de presentació de sol·licituds: 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos des del dia següent de la publicació de l’extracte al BOE (publicat el 9 d’abril de 2024). 

  Més informació