Agenda
12:00h – Recepció
12:15h – Oportunitats de valorització dels residus per aplicacions tèxtils. Diana Cayuela, directora i investigadora de l’Intexter. 12:30h – Exemple d’obtenció de colorants: aprofitament del residu d’oliva (OliWasTex). Marta Riba, investigadora de l’Intexter. 12:50h – Exemple d’obtenció de fibres: aprofitament del residu de cànem industrial (Hempqual). Diana Cayuela, directora i investigadora de l’Intexter.
13:10h – Cloenda amb networking i aperitiu.
Inscripcions aquí