Per tal de minimitzar l’impacte negatiu produït en les exportacions de la Unió per les subvencions atorgades per part de Govern dels Estats Units al fabricant d’aeronaus Boeing, s’ha públic el Reglament (UE) 2020/1646 que imposa,a partir de el 10 de novembre de 2020, drets de duana addicionals a certs productes originaris dels Estats Units.

Entre aquests productes hi ha el cotó cardat o pentinat de la partida aranzelària 52030000 a la qual imposa uns drets addicions del 25%, el que constitueix un aranzel addicional d’un 25%.

El cotó cardat o pentinat per al qual s’hagi expedit una llicència d’importació amb una exempció o una reducció de drets abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, és a dir el dia 10 de novembre de 2020, no estarà subjecte a aquests drets addicionals.
Tampoc s’ha d’aplicar aquest dret addicional en els casos en què l’importador pugui demostrar que aquest producte s’ha exportat des dels Estats Units a la Unió Europea abans del 10 de novembre de 2020. Aquesta circumstància podrà declarar-se en el DUA d’importació incloent en la casella 44 el codi de document Y988 juntament amb la data d’exportació.