Webinar pràctic 24 de novembre de 2020
Dins el projecte TEX-MED Alliances es preveu atorgar subvencions de fins a 10.000 € perquè porteu a terme projectes que fomentin l’economia circular, la innovació i la internacionalització.
A continuació, us mostrem alguns exemples pràctics perquè sapigueu quina tipologia de projectes podeu presentar a les iniciatives.
Per complementar aquesta informació, el dimarts 24 de novembre tindrà lloc un webinar pràctic en el qual us mostrarem document per document com sol·licitar el projecte TEX-MED alliances.