El passat 31 de gener de 2020 es va produir la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea, començant, conforme l’Acord de Retirada, un període transitori que finalitza el proper 31 de desembre de 2020. Durant aquest any s’ha continuat aplicant la legislació comunitària al Regne Unit en relació al mercat interior, unió duanera i les polítiques comunitàries. D’aquesta forma al llarg de l’any 2020 la Unió Europea ha tractat el Regne Unit com si fos un Estat membre, excepte pel que fa a la seva participació en les institucions de la UE i en les estructures de governança.

Aquest període transitori, al no haver-se sol·licitat pròrroga, finalitzarà el proper 31 de desembre de 2020. Per tant, a partir a partir de l’1 de gener de 2021 tots els moviments de mercaderies des de o cap al Regne Unit estan subjectes a formalitats i controls duaners. En definitiva, el Regne Unit passarà a tenir la condició de tercer país amb independència de les negociacions que s’estan duent a terme en relació a un possible acord per a la relació futura. En conseqüència, en l’actualitat estem davant un Brexit sense acord.

La materialització del Brexit sense acord l’1 de gener de 2021 produirà conseqüències importants per a tots els operadors econòmics, tant de la UE com del Regne Unit.
En aquest enllaç trobareu àmplia informació sobre les conseqüències en materia duanera i en materia d’IVA així com es proporcionen diferents enllaços per accedir a informació d’interes per a la seva empresa.