Us fem difusió d’una informació que ens arriba del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Projecte Singulars 2020, adreçat a JOVES d’entre 16 i 29 anys. El programa ofereix 80 hores de pràctiques no laborals a raó de 4 ó 5 hores diàries a realitzar a principis d’abril 2021, i un ajut econòmic a la contractació, d’un import de 5.700€ per una contractació mínima de 6 mesos.   Es cobrarà un 80% inicial de la subvenció en el període aproximat de 6 mesos des de la presentació, el 20% restant pot trigar més d’un any des de la justificació econòmica de la subvenció. La justificació econòmica es realitza una vegada finalitzats els sis mesos del contracte.   La formació seria “a mida”, per tant durant l’estada a l’empresa, només s’haurà de signar un conveni de col·laboració i no correspon l’alta a la seguretat social, com en el cas de les pràctiques curriculars ò extracurriculars. Les entitats agrupades del projecte tenen una assegurança que cobreix l’estada pràctica a les empreses, les visites d’entorn productiu i les diverses accions que han realitzat amb els joves. S’haurà de formalitzar amb l’empresa un conveni de col·laboració, que el signarà l’empresa, el centre formatiu i la persona jove.   Es poden subvencionar els contractes que es formalitzin fins el dia 3 d’agost. Des del Consell Comarcal es facilitarà una guia amb les instruccions, i si cal es donarà suport tècnic. Per fer el tràmit és imprescindible el certificat digital de la FNMT.   El programa Singulars contempla la formació professionalitzada, orientació i acompanyament en la recerca de feina, activitats socials i culturals, visites d’entorn productiu, tallers de competència grupal i individuals i contractació subvencionada.   Us volem convidar a formar part del programa com a empresa col·laboradora, aprofitant els avantatges que proporcionen les diferents activitats previstes.                                         
Acollida en pràctiques professionals de joves formats prèviament.    Ajut econòmic a la contractació de joves participants al programa. Visiten l’entorn de l’empresa (presencial i/o virtual).
  Si esteu interessats en participar-hi aquí trobareu un document amb els continguts de la formació realitzada, i en aquest enllaç el formulari de sol·licitud d’alumne en pràctiques perquè ens el feu arribar.   El formulari de sol·licitud és per les pràctiques no retribuïdes, però si alguna empresa vol fer contractació directa sense conèixer prèviament a la persona en el període de pràctiques, endavant!    
Per a més informació podeu contactar amb:   Dulce Roldán García Tècnica de prospecció laboral Projecte Singulars 2020 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Telèfon: 93 727 35 34  Correu electrònic: roldangd@ccvoc.cat
Institut Industrial de Terrassa Coordinadora Rosa Roca Tel. 937361100 | institut@cecot.org | web: Institut Industrial