Amb la convocatòria de subvencions per a empreses de moda, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya vol donar recolzament a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech) així com la transformació digital.

Despeses subvencionables

 • Despeses del personal d’assessorament extern indicant el servei que han realitzat i per a quina acció subvencionable (transformació digital, sostenibilitat i/o internacionalització).
 • Despeses de participació a fires internacionals de moda, així com les despeses associades a aquesta acció (tals com quota per a la participació, producció de l’espai, transport de la col·lecció, assegurança, material de promoció,…)
 • Despeses en inversió en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, cadena de subministrament i promoció digital.
 • Despeses en inversió per a l’increment del grau de sostenibilitat a l’empresa o/i el producte i/o a la marca.
 • Despeses fixes d’estructura tals com lloguers d’oficines, espais comercials, etc així com altres despeses variables com compres de productes i matèria primera, despeses de confecció i altres.

Queden excloses les despeses relatives a :

 • Sous i salaris
 • Subministres
 • Amortitzacions i rentings
 • Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, dietes, hotels, etc
 • Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.
 • Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Si necessites més informació per demanar les subvencions en l’àmbit de la moda, clica els enllaços de sota.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat)