Tot a punt perquè les organitzacions del sector tèxtil es puguin adherir en les properes setmanes a aquest acord voluntari per afavorir la transformació del sector de forma compartida i col·laborativa.

La Generalitat impulsa aquest Pacte, amb un grup de 31 agents de tota la cadena de valor del tèxtil.

El Pacte neix amb la voluntat de sumar i coordinar els esforços de tots els agents de la cadena de valor del tèxtil i per donar resposta de forma conjunta i efectiva als reptes del sector, establint objectius comuns i generant instruments que facin possible la transformació del sector cap a un model circular.

Aquesta iniciativa sectorial és una de les accions pilot d’economia circular triades per la Unió Europea dins del projecte Interreg Europe CircE pel seu caire innovador i el seu potencial de replicabilitat en altres territoris.

Les organitzacions que s’adhereixin al Pacte hauran d’assumir determinats compromisos generals. En concret, reduir entre un 5 i un 10% la generació de residus tèxtils; assolir entre el 25 i el 30% en la recollida selectiva d’aquesta fracció; i incrementar el percentatge de valorizació material de la part recollida selectivament. En concret, entre el 55 i el 60% s’haurà de destinar a la preparació per a la reutilització i, entre el 40 i el 50%, al reciclatge dels residus tèxtils.

Cliqueu aquí per veure el document.