Com afrontar els reptes de la indústria des d’una estratègia de transformació de models.
Els reptes actuals del sector de la indústria tèxtil-moda obliguen a transformar els models de gestió, productius i relacionals. Adquirint una visió més transversal de tota la cadena de valor i de tots els agents implicats.
El contingut d’aquest curs aporta una anàlisi 360° dels processos que es donen a la indústria. Des de la compra de matèria primera i la filatura, fins a l’entrada en botiga del producte final. Tot per facilitar la comprensió sobre com ha de ser la nostra resposta als objectius de la nostra organització.

Dirigit a directius i comandaments intermedis de les indústries del sector tèxtil: teixits, acabats, confecció, i marques de producte final.

L’import del curs pels socis del Gremi Tèxtil de Terrassa és de : 275€, amb una bonificació de 156€ si s’envia la documentació abans del 23/05/2023.

Data límit d’inscripció: 02/06/2023

Més informació i inscripcions aquí